Velkommen til Høyfjell Charolais!

Oppdrett og salg av dyr • Salg av høy, høyensilage, flis og torv • Ekte gårdsdrift!